Curabitur blandit tempus porttitor.

Tài liệu Indesign

Phím tắt Indesign

I. Phím tắt Indesign:  1. Để tùy biến các thông số thiết lập, vào Edit>Preferencies>Genaral.. hoặc dùng phím tắt Ctrl+K   2. Dùng tổ hợp Ctr+Alt+N sẽ tạo ngay một file mới có chung các thiết lập giống như file hiện thời bạn đã tạo ra. 3. Có 6 công...
Learn More